MCDONALD’S ISIKUANDMETE KAITSET KÄSITLEV AVALDUS

OÜ Premier Restaurants Eesti isikuandmete kaitset käsitlev avaldus

Viimati uuendatud: 25. mai 2018

Käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses kirjeldatakse, kuidas OÜ Premier Restaurants Estonia (edaspidi ka „McDonald’s“) kogub, kasutab, kaitseb ja jagab klientide isikuandmeid. Kliendid hõlmavad neid, kes külastavad meie restorane, kasutavad meie veebisaite ja mobiilirakendusi ning meiega muul moel suhtlevad.

Käesolev isikuandmete kaitset käsitlev avaldus koosneb kahest osast – ülemaailmselt kohaldatav avaldus ja riigipõhine lisa.

Esimeses osas kirjeldatakse, kuidas McDonald’s kogub, kasutab, kaitseb ja jagab klientide kohta käivat teavet.

Eesti Vabariigis kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Premier Restaurants Eesti. Lisast leiab täiendavat teavet teie isikuandmete vastutava töötleja kohta.

Me võime teie kohta isikuandmeid koguda, kui külastate meie restorane, kasutate meie veebisaite või mobiilirakendusi („sidusteenused“) ja meiega muul moel suhtlete (ühiselt „teenused“). Meie kogutav teave jaguneb kolme kategooriasse: a) teave, mille te meile ise esitate; b) teave, mida me teie kohta automatiseeritud meetoditega kogume; c) teave, mida kogume muudest allikatest.

Üldjuhul on isikuandmete esitamine vabatahtlik. Võib siiski esineda olukordi, kus isikuandmete esita-mine on vajalik teenuse osutamiseks või kui seda nõutakse seaduses. Pange tähele, et teatavatel juh-tudel ei saa me teile teenuseid osutada, kui te meile teavet ei anna. Me teavitame teid, kui isikuandmete esitamine on vajalik.

Me võime kombineerida teie esitatud teavet automatiseeritud meetoditega kogutud teabe ja muudest allikatest saadud teabega.

Kogume teavet, mida te ise meile esitate.

Sõltuvalt sellest, kuidas te meiega suhtlete, võite meile esitada järgmist teavet:

 • isikuandmed, näiteks nimi, posti- ja e-postiaadressid, telefoninumber, sünnipäev ja muud kon-taktandmed, kui registreerute meie sidusteenuste kasutamiseks, logite Wi-Fi kaudu sisse, osalete meie võistlustes või võtate meiega telefoni või sidusteenuste kaudu ühendust;
 • tehingute andmed, sealhulgas teave teie ostetud toodete, hindade, makseviiside ja maksete üksikasjade kohta;
 • konto andmed, näiteks teie kasutajanimi või salasõna (või teid identifitseeriv muu teave), mida kasutate meie sidusteenustele ligipääsemiseks või meie toodete ja teenuste ostmiseks ja kasu-tamiseks;
 • profiili andmed, sealhulgas tooted ja teenused, mis teile meeldivad, või kui sageli te meid külas-tate;
 • muud isikuandmed, mida olete otsustanud meile meiega suhtlemisel esitada.

Kogume teavet automatiseeritud meetoditega.

Võime kasutada automatiseeritud tehnoloogiat, et koguda teavet teie arvutisüsteemist või mobiil-seadmest, kui külastate meie restorane, kasutate meie sidusteenuseid, või restoranides olevat tehnoloogiat. Automatiseeritud tehnoloogia võib hõlmata küpsiseid, kohalikke jagatud objekte ja veebimajakaid. Küpsiste ja muu tehnoloogia kohta leiate rohkem teavet punktist 6.

Võime koguda teavet järgmise kohta:

 • teie internetiprotokolli (IP) aadress;
 • meie sidusteenustele või restoranides olev tehnoloogiale juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;
 • meie sidusteenuste kasutamisel välja otsitud faili nimetus ja URL;
 • teie arvuti või mobiilseadme operatsioonisüsteem ja brauseri tüüp;
 • mobiilseadme tüüp ja selle seaded;
 • teie mobiilseadme kordumatu identifitseerimistunnus (UDID) või mobiilside lõppseadme tunnus (MEID);
 • seadmete ja komponentide seerianumbrid;
 • reklaamsõnumite identifikaatorid (näiteks IDFA ja IFA) või muud sarnased identifikaatorid;
 • suunav veebisait (sait, mis teid meieni tõi) või rakendus;
 • tegevus, mis on seotud sellega, kuidas te kasutate meie sidusteenuseid, näiteks teie külas-tatavad lehed meie saitidel või mobiilirakendustes.

Meie sidusteenused ja restoranides olev tehnoloogia võivad koguda teavet teie mobiilseadme või ar-vuti täpse asukoha kohta, kasutades geolokaliseerimist ja sellist tehnoloogiat nagu GPS, Wi-Fi, Blue-tooth või telefonimastide lähedust. Enamikes mobiilseadmetes ja arvutisüsteemides palutakse teilt luba selleks, et McDonald’s saaks seda teavet töödelda. Teil on võimalik võtta tagasi luba lasta meil koguda seadet või veebibrauseri seadeid kasutades sellist teavet koguda. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas takistada meil teie asukoha kohta täpse teabe kogumist, siis soovitame võtta ühendust kohaliku mobiilsideteenuste pakkuja, seadme tootja või veebilehitseja teenuste pakkujaga. Osad si-dusteenused ja restoranides olev tehnoloogia ei pruugi ilma asukohateabeta korralikult toimida. Kui soovite, et kustutaksime meie kogutud teie asukohta tuvastava teabe, võtke meiega ühendust, kasu-tades allpool toodud kontaktandmeid. Seadused võivad meid kohustada teatavat teavet talletama.

Kogume teavet muudest allikatest.

Võime koguda teie kohta teavet teistelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, muu hulgas avalikest andmebaasidest, sotsiaalmeedia platvormidelt või sellistelt kolmandatest isikutest partneritelt nagu analüütikud või turustusteenuste pakkujad. Võime koguda ka teavet, mis on avalikult kättesaadav. Näiteks võime teie kohta teie avaliku profiiliga seotud teavet koguda, kui suhtlete meiega sotsiaal-meedia vahendusel. Võime samuti koguda teavitusi meile või meie kohta sotsiaalmeedias.

Me võime kombineerida teie esitatud teavet automatiseeritud meetoditega kogutud teabe ja muudest allikatest saadud teabega.

Küpsis on väike tekstifail (tavaliselt numbrid ja tähed), mis laetakse alla lõppseadmesse (näiteks Teie arvuti või nutitelefoni), kui Teie (või keegi teine) lähete seadet kasutades veebilehele. Küpsised saadetakse siis iga järgmise külastuse korral tagasi algsele veebisaidile – ja need on kasulikud, kuna aitavad veebisaidil ära tunda kasutaja seadme ja salvestada mõned andmed Teie eelistuste või viimaste tegevuste kohta.

Mõningaid küpsiseid on vaja üksnes elektroonilise sidevõrgu kaudu teabe edastamiseks – teised võivad olla vajalikud teenuse osutamiseks Internetis, mille puhul tuleb neid kasutada.

Teised küpsised võivad olla soovituslikud Teie kogemuse parandamiseks, mille puhul küsime nende kasutamiseks Teie nõusolekut.

Me kasutame järgmisi küpsiseid:

 

Tüüp

Eesmärk

Küpsise nime-tus

Haldaja

Funktsionaalne

Facebooki küpsiseid kasutatakse veebisaidi kasutatavuse parandamiseks.

sb

reg_fb_gate

fr

datr

.facebook.com

Analüüs

Neid kasutatakse, et mõista ja parandada kasutajakogemust veebisaidil www.mcdonalds.ee. Näiteks võime kasutada küpsiseid, et mõista, milliseid lehti kasutaja sirvib enne kontaktandmete vormi esitamist või kasutamist. Me ei jaga kolmandate osapooltega teavet analüüsi kohta.

_ga
_gat
_gid

.mcdonalds.lv Google Analytics

Me kasutame Google Analytics’it, et hinnata internetiliiklust oma veebisaidil. Google’il on oma privaatsuspoliitika, millega saate tutvuda siin. Kui soovite loobuda Google Analytics’i teostatavast Teie jälgimisest, külastage Google Analytics opt-out page.

Vajalik

Drupali seanss

has_js

www.mcdonalds.ee

Reklaam

 

CM, CM14, cid

.adform.net, track.adform.net

Reklaam

 IDE

.doubleclick.net

 

Kuidas muuta oma küpsiste seadistusi?

Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, sh selle kohta, millised küpsised on seadistatud ja kuidas neid hallata või kustutada, külastage veebisaiti www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.

Muu passiivne teave, mida kogume

Kui välja arvata teave, mille meile esitate veebisaiti kasutades, siis kogutakse Teilt muud teavet passiivselt (ilma et Teie sellist teavet aktiivselt esitaksite) veebisaiti navigeerides. Me kasutame erinevaid tehnoloogiaid ja navigatsiooniandemete kogumise meetodeid, et koguda sellist passi-ivset teavet erinevatel põhjustel. Näiteks, et jälgida, kui palju külastajaid külastab meie veebileh-te, millistel kuupäevadel ja kellaaegadel seda tehakse, nende külastuste pikkust ning vaada-tavaid internetilehti. Passiivne teave aitab ka meil teha kindlaks, milliseid veebibrausereid meie külastajad kasutavad, ja aadressi, kust nad meie veebisaidile satuvad – näiteks, kui nad ühenduvad meie veebisaidiga ribareklaamidele klõpsamise teel. See tehnoloogia ei identifitseeri Teid isiklikult.

Sellist passiivselt kogutavat teavet võidakse kasutada ja kombineerida, et täiustada veebisaidi külastajatele osutatavaid meie teenuseid, et veebisaiti kohandada, tuginedes Teie eelistustele, et koostada ja analüüsida meie külastajate statistikat ja trende ning hinnata meie ja seotud ettevõte-te või tütarettevõtete juhitavate veebisaitide kasutust. Me jagame ja kasutame koos oma seotud ettevõtete ning tütarettevõtetega seda teavet kolmandate pooltega, et täiustada meie veebisaitide sisu, funktsionaalsust ja haldust, et paremini mõista meie kliente ja turgusid ning täiustada meie tooteid ja teenuseid.

Me kindlustame Teile (välja arvatud juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud), et sellist passi-ivset teavet ei kombineerita isikut identifitseeritava teabega, mida meie veebisait või meiega seotud ettevõtete või tütarettevõte juhitavad vastavad saidid mujal koguvad.

Me võime kasutada kogutud teavet järgmistel viisidel.

Selleks, et osutada teile meile teenuseid ja teiega lepinguid sõlmida:

täita teie soove ja tellimusi ning töödelda makseid seoses meie toodete ja teenustega;

suhelda teiega seoses teie tellimuste, ostude või kontode, taotluste, küsimuste ja kommentaa-ridega;

pakkuda teile sidusteenused, kaasa arvatud meie veebisaidid või mobiilirakendused;

pakkuda kasutajatuge, sealhulgas lahendada teie probleeme seoses meie teenustega.

Selleks, et turustada teile tooteid ja teenuseid, parendada meie teenuseid ja järgida järgmisi täiendavaid õigustatud huvisid:

teavitada teid meie toodetest ja teenustest, võistlustest, pakkumistest, kampaaniatest või spetsiaalsetest üritustest, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda;

teavitada teid meie äripartnerite toodetest ja teenustest;

isikupärastada teie kogemusi meie restoranides ja seoses meie sidusteenustega;

juhtida oma äritegevust, muu hulgas arendada uusi tooteid ja teenuseid, viia läbi tarbija- ja tegevuste uuringuid ning hinnata meie müügi-, turustus- ja reklaamitegevuste tõhusust;

kasutada analüütikat ja profiilianalüüsi koostamise tehnoloogiat, et isikupärastada teie kogemusi, pakkuda sisu (kaasa arvatud reklaame), mis on kohandatud teie huvidele ja sellele, kuidas te meie sidusteenuseid ja kauplustesse paigaldatud tehnoloogiat kasutate, juhtida meie äritegevust, abistada tehniliste ja teenustega seotud probleeme diagnoosida, hallata meie sidusteenuseid ja kauplustesse paigaldatud tehnoloogiat, tuvastada seadmeid pettuste ennetamiseks, koguda demograafilist teavet meie klientide kohta ning teha kindlaks meie teenuste kasutamise mustrid;

hooldada, hallata ja parendada meie tooteid, pakkumisi, kampaaniaid ning sidusteenuseid ja muud tehnoloogiat;

tagada meie võrkude ja süsteemide turvalisus.

Selleks, et täita kehtivaid seaduseid:

kaitsta end pettuste ja muude kuritegude, nõuete ja muu vastutuse eest, tuvastada ja ennetada selliseid pettuseid ja muid kuritegusid, nõudeid ja muud vastutust;

täita juriidilise kohustusi ja rakendada meie põhimõtteid;

esitada, teostada või kaitsta seaduslikke nõudeid;

jälgida vastavusega seotud küsimusi ja nendest teavitada.

Teie nõusolekul (kui kohaldatavad seadused seda nõuavad) võime kasutada kogutud teavet järgmis-tel eesmärkidel:

saata teile e-kirju või tekstisõnumeid meie toodete ja teenuste, võistluste, pakkumiste, kampaaniate või spetsiaalsete ürituste, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda, kohta;

saata teile e-kirju või tekstisõnumeid meie äripartnerite toodete ja teenuste kohta (kui annate meile loa seda teha);

asukohapõhiste teenuste osutamine;

lastele sidusteenuste osutamine (vanema nõusolekul);

küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine;

pakkuda teile sidusteenused, kaasa arvatud meie veebisaidid või mobiilirakendused.

Me võime kasutada teie kohta kogutavat teavet muul moel, millest me teid teavitame ajal, kui me seda kogume, või mille jaoks me palume teie nõusolekut.

Me ei müü teie isikuandmeid ja jagame teie teavet ainult selles isikuandmete kaitset käsitlevas avaldu-ses kirjeldatud moel.

Võime teie isikuandmeid jagada McDonald’si pere ja kontserni liikmetega. McDonald’si perre kuuluvad McDonald’s Corporation, selle tütar- või sidusettevõtted ja frantsiisivõtjad. Kontserni kuulub OÜ Pre-mier Restaurants Eesti, selle tütar- ja sidusettevõtted. McDonald’si pere ja kontserni liikmed, kes meilt teavet saavad, ei tohi seda teavet kasutada ega jagada muul moel, kui selles isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses kirjeldatud.

Võime jagada teie isikuandmeid müüjatega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks täidavad tellimusi, osutavad andmetöötlus- ja muid infotehnoloogiateenuseid, haldavad kampaaniaid, võistlusi, auhin-naloose ja loteriisid, teostavad uuringuid ja analüüse ning isikupärastavad individuaalseid McDonald’si kliendikogemusi. Me ei luba müüjatel seda teavet kasutada ega jagada ühelgi muul otstarbel kui meie nimel teenuste osutamine.

Me võime strateegilistel või muudel ärilistel põhjustel otsustada osa meie ettevõttest või terve ettevõtte müüa või võõrandada. Müügi- või võõrandamistehingu osana võime kogutud ja talletatud teabe, kaasa arvatud isikuandmed anda üle tehingu pooltele.

Mõnedel puhkudel võime jagada teavet selliselt, et te ei ole otseselt tuvastatav. Näiteks võime jagada anonüümset koondstatistikat selle kohta, kuidas te meie sidusteenuseid kasutate. Võime ka kom-bineerida teid puudutavat teavet teiste klientide andmetega ja jagada teavet viisil, mis ei võimalda konkreetsete klientidega seoseid leida.

Meil on õigus kasutada või jagada isikuandmeid, kui see on vajalik seaduste, eeskirjade või õigustaotluste täitmiseks, meie sidusteenuste ja restoranides oleva tehnoloogia kaitsmiseks, hagide esitamiseks või kaitsmiseks, meie organisatsiooni, töötajate või frantsiisivõtjate või üldsuse õiguste, huvide, ohutuse ja turvalisuse kaitsmiseks või seoses pettuste või muude kuritegude uurimise või meie põhimõtete rikkumisega.

Me mõistame, kui tähtis on meie sidusteenuste kasutamisel teie eraelu puutumatus. Oleme eriti pü-hendunud meie sidusteenuseid külastavate või kasutavate laste isikuandmete kaitsmisele. Allpool leiate täpsemat teavet selle kohta, kuidas me laste eraelu puutumatust kaitseme.

Soovitame vanematel tungivalt korrapäraselt jälgida ja kontrollida oma laste tegevust internetis. Küsi-muste korral meie laste eraelu puutumatust puudutavate tavade kohta, võtke meiega ühendust, ka-sutades allpool toodud kontaktandmeid.

Meie ja meile teenuseid osutavad müüjad võime kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muud sarnast tehnoloogiat seoses meie sidusteenuste ja muude meie tegevusega seotud valdkondadega, näiteks veebireklaamiga, et koguda teavet ja pakkuda teile teenuseid või tooteid, mida olete soovinud.

Küpsised ja muu tehnoloogia

Küpsis on väike tekstifail, mis lisatakse internetikasutaja brauserisse või seadmesse ja mida kasu-tatakse kasutaja kohta teabe meelde jätmiseks ja/või hankimiseks.

Veebimajakas on väike objekt või pilt, mis paigutatakse veebilehele, rakendusse või e-kirja, ja mida kasutatakse tegevuse jälgimiseks. Mõnikord nimetatakse veebimajakaid ka piksliteks ja siltideks.

Juhime tähelepanu järgmisele:

meie sidusteenuste kasutamisel võidakse teile määrata küpsiseid;

teatavaid meie pakutavaid funktsioone saab kasutada üksnes küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia olemasolul;

võime kasutada nii seansiküpsiseid (teie külastuse kestuse ajaks) kui ka püsiküpsiseid (fikseeritud ajaperioodiks) ja muid jälgimistehnoloogiaid;

meie sidusteenuste ja meie tegevuse muude valdkondadega seoses võime kasutada veebimajakaid.

Võime kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muud tehnoloogiat, et koguda teavet selles isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses kirjeldatud eesmärkidel. Ühtlasi võime kombineerida selliste tehnoloogiatega kogutud teavet teabega, mida oleme teie kohta kogunud muude vahenditega, mida on selles isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses kirjeldatud.

Võime selliseid tehnoloogiaid kasutada selleks, et:

teid või teie seadet unikaalselt identifitseerida;

anda teile juurdepääs ja lubada teil kasutada meie sidusteenuseid, kui ilma sellise tehnoloogiata ei pruugi meie sidusteenused korralikult toimida;

vajaduse korral süsteemi täiendav turvalisus;

statistilistel eesmärkidel, et mõõta meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamist;

oma tooteid ja teenuseid täiustada;

saaksime oma sidusteenuste toimivust (nt liiklus, tõrked, lehe laadimiseks kuluv aeg, popu-laarsed jaotised jms) jälgida;

jätta teid meelde, kui meie sidusteenuseid kasutate (teie mugavuse huvides);

kohandada teie kogemusi vastavalt teie vajadustele;

teile sihtreklaami kaudu tooteid ja teenuseid turustada;

saavutada muud eesmärgid, mida on kirjeldatud käesoleva isikuandmete kaitset käsitleva av-alduse jaotises „Kuidas me kogutud teavet kasutame?“.

Näiteks võime kasutada teatavat tehnoloogiat selleks, et teha kindlaks, kas olete avanud e-kirja või klõpsanud e-kirjas sisalduvale lingile, kuidas te lehti ja sisu meie mobiilirakendustes kasutate või kas olete klõpsanud McDonald’si veebireklaamile.

Meie ja teised (näiteks meie reklaamivõrgustikud) võime kasutada selliseid tehnoloogiaid, et koguda teavet teie veebitegevuse kohta aja jooksul ning kolmandate isikute veebisaitidel ja seadmetes ja meie sidusteenuste kasutamise ajal eesmärgiga teie meiega seotud kogemusi veelgi isikupärastada.

Kui te enam ei soovi küpsiseid saada või kui soovite, et brauser teid küpsiste saamisest teavitaks, ka-sutage oma veebibrauseri suvandeid. Klõpsake oma brauseris spikri jaotisele, et saada teavet küp-siste eelistuste muutmise kohta. Kui keelate kõik küpsised, siis ei ole teil võimalik kasutada kõiki veebisaidi pakutavaid funktsioone.

Uuemad veebibrauserid võivad pakkuda mittejälgimise eelistust, mis edastab mittejälgimise päise teie külastatavatele veebisaitidele teabega selle kohta, et te ei soovi, et teie tegevust jälgitakse. McDon-ald’s ei vasta praegu mittejälgimise signaalidele, kuna puudub vastav ühtne tehnoloogiline standard. Me jätkame uute tehnoloogiate uurimist ja võime sellist standardit kasutama hakata, kui see on välja töötatud.

Kui koos sidusteenustega pakutakse videoga seotud võimalusi, siis võime sihtmärgistada ja jälgida teie vaadatavaid videoid. Te nõustute sellega, et jälgime teie videote vaatamist sidusteenuste või kolman-date isikute sotsiaalmeedia kaudu kuni kahe aasta jooksul või nii kaua, kui seda kehtivad õigusaktid muul moel lubavad, või kuni võtate oma nõusoleku tagasi.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas küpsiseid ja tehnoloogiat kasutatakse riigis, milles te kliendina asute, saab riigipõhisest lisast.

Sihtreklaam

Kui kasutate meie sidusteenuseid, siis me (ja meile teenuseid osutavad müüjad) võime koguda teie tegevuse kohta teavet, et saaksime teile pakkuda teie huvidele kohandatud reklaami.

Kuna osaleme reklaamivõrgustikes, siis võite meie teatavaid reklaame näha muudel veebisaitidel. Reklaamivõrgustikud võimaldavad meil teile saadetavat teavet suunata lähtuvalt teie huvidest, teiega seotud muust teabest ja kontekstist. Reklaamivõrgustikud jälgivad teie veebitegevust aja jooksul, kogudes teie kohta teavet küpsiste, veebimajakate ja veebiserveri logida kaudu. Reklaamivõrgustikud kasutavad seda teavet, et näidata teile reklaame, mis võivad teile erilist huvi pakkuda. Reklaamivõr-gustikud, mille osalised me oleme, võivad koguda teavet teie külastustest veebisaitidele, mis osalevad samuti vastavas reklaamivõrgustikus, näiteks teavet teie vaadatavate lehtede või reklaamide kohta või selle kohta, kuidas te veebisaite kasutate. Kasutame seda teavet nii meie sidusteenustes kui ka rekla-amivõrgustikes osalevate kolmandate isikute veebisaitidel selleks, et pakkuda teile kohandatud rekla-ame ja aidata meil hinnata meie turundustegevuse tõhusust.

Te saate sihtreklaamist loobuda internetiaadressil www.aboutads.info/choices või www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Kui soovite sellest võimalusest loobuda, siis saate reklaame ka edaspidi, kuid need ei ole teie huvidele kohandatud.

Meie sidusteenused võivad pakkuda linke veebisaitidele, mida ei käitle meie, vaid kolmandad isikud. Kui külastate mõnda sellist lingitud veebisaiti, peaksite tutvuma selle isikuandmete kaitset käsitlevate põhimõtete, tingimuste ja muude põhimõtetega. Meie ei vastuta kolmandate isikute põhimõtete ja tavade eest. Mis tahes teavet, mida te sellistele organisatsioonidele edastate, käsitletakse vastavalt nende isikuandmete kaitset käsitlevatele põhimõtetele, tingimustele ja muudele põhimõtetele.

Võime oma sidusteenustes kasutada ka muude pakkujate rakendusi, tööriistu, vidinaid ja lisandmoodu-leid, näiteks Facebooki nuppu „Meeldib“, milles võidakse samamoodi kasutada automatiseeritud meetodeid, et koguda teavet selle kohta, kuidas te neid funktsioone kasutate. Asjaomased organi-satsioonid võivad teie teavet kasutada kooskõlas oma põhimõtetega.

Oleme võtnud kohustuse rakendada asjakohaseid meetmeid teie isikuandmete turvaliseks hoidmis-eks. Meie tehnilised, korralduslikud ja füüsilised menetlused on mõeldud kaitsma isikuandmeid ju-husliku, ebaseadusliku või volitamata kaotsimineku, ligipääsu, avalikustamise, kasutamise, muutmise või hävitamise eest. Me teeme oma infosüsteemide kaitsmiseks jõupingutusi, kuid ei ole võimalik taga-da, et kõik veebisaidid, mobiilirakendused, arvutisüsteemid või interneti kaudu teabe edastamine või muud avalikud võrgud oleksid 100%-liselt turvalised.

Hoiame teie andmeid alles nii kaua, kui on vajalik käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avaldu-ses loetletud eesmärkide saavutamiseks ning meie andmete talletamise põhimõtete täitmiseks (välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud pikem periood). Meie andmete säilitamise põhimõtted peegeldavad kehtivaid seadusi. Me säilitame ja kasutame teid puudutavat teavet selles ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama kehtivate maksu-/tuluseaduste täitmiseks), vaidluste lahendamiseks, meie lepingute jõustamiseks ja muudel selles avalduses kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks.

McDonald’s on rahvusvaheline organisatsioon, kelle äriprotsessid, haldusstruktuurid ja tehnilised süsteemid on piiriülesed. Seetõttu võime seoses eespool kirjeldatud andmete kasutamisega jagada teavet teie kohta McDonald’si pere ja kontserni siseselt ja edastada seda maailma nendesse riikid-esse, kus me tegutseme. Rahvusvaheline andmeedastus toimub alati kooskõlas selle isikuandmete kaitset käsitleva avaldusega ja vastavalt kohaldatavatele seadustele.

McDonald’s Corporation osalus ELi-USA ja Šveitsi andmekaitseraamistikus Privacy Shield

McDonald’s Corporation osaleb ELi-USA ja Šveitsi andmekaitseraamistikus Privacy Shield (edaspidi „Privacy Shield”), mida haldab Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium seoses Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist pärit isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega. McDonald’s Cor-porationi andmekaitseraamistikus Privacy Shield osalemine tähendab, et föderaalsel kaubanduskomis-jonil on McDonald’s Corporationi suhtes uurimis- ja täitepädevus. Andmekaitseraamistikus Privacy Shield osalejate, McDonald’s Corporation kaasa arvatud, täieliku nimekirja leiab aadressilt https://www.privacyshield.gov/list.

Andmekaitseraamistikus Privacy Shield osalejana on McDonald’s Corporation võtnud kohustuse järgi-da Privacy Shieldi põhimõtteid seoses kõigi Privacy Shieldile tuginedes Euroopa Liidust ja Šveitsist saadud isikuandmetega ja on seda tõendanud. Juhime tähelepanu järgmisele:

McDonald’s Corporation võib jagada isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse Privacy Shieldi põhimõtteid, meilt teenuseid osutavate müüjatega, nagu on kirjeldatud eespool punktis 3. McDonald’s Corporation võib olla Privacy Shieldi kohaselt vastutav, kui sellised müüjad töötlevad isikuandmeid viisil, mis ei ole kooskõlas Privacy Shieldiga, ning McDonald’s Corpora-tion vastutab kahju põhjustanud sündmuse eest.

McDonald’s Corporation võib avaldada Privacy Shieldile toetudes saadud isikuandmeid vas-tuseks ametiasutuste seaduslikele taotlustele, muu hulgas riigi julgeoleku- või õigus-kaitsealaste nõuete täitmiseks.

Teil on õigus taotleda juurdepääsu McDonald’s Corporationi poolt Privacy Shieldile toetudes saadud isikuandmetele ja kasutada võimalust piirata selliste andmete kasutamist ja ava-likustamist McDonald’s Corporationi poolt. Kui soovite oma õigusi teostada ja valikuid teha, võtke McDonald’s Corporationiga ühendust allpool toodud aadressil, telefoninumbril või e-postiaadressil.

McDonald’s Corporationi eraelu puutumatusega seotud tavad on esitatud selles isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses. McDonald’s Corporation soovitab eraelu puutumatusega seotud tavasid ja andmekaitseraamistikus Privacy Shield osalemist puudutavate küsimuste, probleemide või kaebuste-ga alati endaga ühendust võtta; kasutage selleks lihtsalt allpool toodud aadressi, telefoninumbrit või e-postiaadressi. Samuti võite esitada kaebuse kohalikule andmekaitseasutusele, kellega McDonald’s Corporation teeb teie probleemi lahendamiseks koostööd.

Kui McDonald’s Corporation ei suuda lahendada teie probleemi seoses McDonald’s Corporationi andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel saadud isikuandmetega, siis on teil õigus esitada lahen-damata probleem tasuta lahendamiseks Ameerika Ühendriikides paiknevale sõltumatule vaidluste lahendamise talitusele JAMS [hüperlink aadressile https://www.jamsadr.com/]. Lahendamata pro-bleemile lahenduse leidmiseks klõpsake siia [hüperlink aadressile https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim]. Kui JAMS ei saa teie probleemi lahendada, siis võib teil olla õigus algatada teatud tingimusel siduv vahekohtumenetlus. Selle võimaluse kohta täpsema teabe saamiseks klõpsake siia [hüperlink aadressile https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint].

Pange tähele, et eespool kirjeldatud protsesse saab kasutada üksnes nende vaidluste lahen-damiseks, mis puudutavad McDonald’s Corporationi andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel saadud isikuandmeid. Kõik muud vaidlused, mis teil võivad McDonald’s Corporationi või McDonald’si perre kuuluvate liikmete või volinike, esindajate, agentuuride, ametnike, juhatuse liikmete või töötajate-ga olla, tuleb lahendada vastavalt McDonald’si liikmele kuuluva või tema poolt kontrollitava veebisaidi, mobiilirakenduse, e-postiga saadetava uudiskirja, e-postiga tehtud tellimuse või muu digilahenduse tingimustele.

Rohkem teavet programmi Privacy Shield ja McDonald’s Corporationi sertifikaatide kohta saab Privacy Shieldi veebisaidilt [hüperlink aadressile https://www.privacyshield.gov/welcome].

Käesolev isikuandmete kaitset käsitlev avaldus jõustub avalduse alguses märgitud kuupäeval. Me võime avaldust aeg-ajalt muuta. Sellisel juhul avaldame muudetud versiooni siin ja muudame „Viimati uuendatud“ kuupäeva (kuupäeva alates millest avaldus kehtib) avalduse alguses. Avalduse ajakohas-tatud versiooniga kursis olemiseks peaksite regulaarselt seda lehte kontrollima.

Võite meiega alati McDonald’si puutumatustavadega seoses ühendust võtta.

Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 13, 10145

(371) 67242319

[email protected]

Riigipõhine teave
Eesti

Viimati uuendatud: 25. mail 2018

Vastutav andmetöötleja

OÜ PREMIER RESTAURANTS EESTI

Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 13, 10145

on teie isikuandmete vastutav töötleja.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Teie isikuandmeid töödeldakse i) teie nõusoleku alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a), ii) teiega sõl-mitud lepingu täitmiseks (GDPRi artikli 16 lõike 1 punkt b), iii) meie ülekaaluka õigustatud huvi alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Avaldus laste isikuandmete kaitse kohta

Pakume oma veebisaitidel erinevaid ajaviitevõimalusi, näiteks mänge ja värviraamatuid, mille puhul ei pea lapsed isikuandmeid avaldama. Alla 16 aasta vanused lapsed saavad isikuandmeid registreerida üksnes piiratud ulatuses ja ainult seadusega lubatud raamistikus või lapsevanemate nõusolekul. Me registreerime lapse e-postiaadressi eespool nimetatud tingimustel, et laps saaks loosimistes osaleda.

McDonald’s ei nõua, et sidustegevustes osalemiseks esitaksid lapsed rohkem isikuandmeid kui on vajalik vastavas tegevuses osalemiseks ja seaduses või lapsevanema nõusolekus lubatud.

Kui laste isikuandmeid koguvad lapsed, siis McDonald’s ja McDonald’sile tehnilisi või muid teenuseid osutavad ettevõtted kasutavad neid andmeid ainult selles ulatuses, mis on seaduses või lapsevanema nõusolekus lubatud. Need ettevõtted osutavad näiteks selliseid teenuseid nagu meie veebisaitide pa-rendamine, päringute töötlemine ja võitude haldamine. Selliseid isikuandmeid ei müüda kolmandatele isikutele.

Palume vanematel korrapäraselt jälgida ja kontrollida oma laste tegevust internetis.

Teie isikuandmetega seotud õigused

Teil on isikuandmetega seoses õigus nõuda järgmist.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, siis võite selle igal ajal tagasi võtta; nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

Võite nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada neist koopia.

Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas vormingus ja võite meilt nõuda, et edastaksime need otse mõnele muule ettevõttele, kui olete meile oma isikuandmeid esitanud ja neid töödeldakse teie eelneva nõusoleku alusel või kui isikuandmed on vajalikud lepingu täitmiseks.

Teil on õigus lasta oma isikuandmeid parandada, kui need on ebatäpsed või mittetäielikult.

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid teid puudutavate isi-kuandmete meie poolt lähtuvalt meie õigustatud ärihuvidest töötlemise suhtes, sealhulgas andmeprofiili koostamise ja turundusteadaannete saatmise suhtes.

Võite lasta oma isikuandmed kustutada, kaasa arvatud isikuandmetele osutavad lingid või andmekoopiad või -kordused, nagu kohaldatavates seadustes lubatud, näiteks juhul, kui teie teave on iganenud, mittevajalik või ebaseaduslik või kui võtate tagasi töötlemiseks antud nõu-soleku või kui olete edukalt esitanud vastuväite andmete meie poolt töötlemisele.

Võite lasta töötlemist piirata, kui me teie taotlusi töötleme, või vaidlustada isikuandmete täp-suse või nende töötlemise seaduslikkuse ja meie õigustatud huvid neid töödelda või kui vajate isikuandmeid kohtuvaidluses.

Lisaks on teil õigus igal ajal võtta tagasi eelnevalt isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Te võite neid õigusi teostada tasuta, välja arvatud juhul, kui teie taotlus on põhjendamatu või ülemäärane, eelkõige selle korduva iseloomu tõttu.

Õiguste teostamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktinfot. Me võime teatud olukorras keelduda tegutsemast või seada teie õigustele piiranguid kohaldatavates seadustes lubatud ulatuses. Enne kui McDonald’s saab teile teavet esitada või ebatäpsuseid parandada võime teil paluda tuvastada oma isik ja/või esitada muid andmeid, mis aitavad meil teie taotlusele vastata. Teil on igal juhul õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus.

Rahvusvaheline andmeedastus

Võime teie kui Euroopa Majanduspiirkonna elaniku isikuandmed edastada riikidesse, kus Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole piisav andmekaitse tagatud. Sellisel puhul võtame meetmeid (näiteks lep-ingu üldtingimusi kasutades), mis on vajalikud selleks, et tagada teie isikuandmete piisav kaitse. Kui teil on küsimusi isikuandmete rahvusvahelisel edastamisel kasutatavate kaitsemeetmete kohta või kui soovite endale koopiat lepingu üldtingimustest, mida me isikuandmete kaitsmiseks kasutame, võtke ühendust meie rahvusvahelise või kohaliku andmekaitsebürooga, kasutades allpool toodud kontaktin-fot.

Lauateenindus

Meie Läti restoranides on võimalik valida tellimuse lauda toomise võimalus (lauateenindus). Selleks annab meie restorani töötaja teile saatja ja me kogume tellimuse täitmiseks teavet selle saatja täpse asukoha kohta. Kui teil on küsimusi tellimisprotsessi tehnilise lahenduse kohta, võtke meiega ühendust e-postiaadressil [email protected].

Kuidas vastutava töötlejaga ühendust võtta?

Kui teil on konkreetselt McDonald’s Austriat puudutavaid andmekaitsega seotud küsimusi, siis võite meiega ühendust võtta aadressil:

Kohalik andmekaitsebüroo:

Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 13, 10145

(371) 67242319

[email protected]