Mida teeb Tallinna

Lastehaigla Toetusfond?

Toetusfond tagab kõik vajaliku, et iga laps
Tallinna Lastehaiglas oleks terve ja õnnelik.

See on Eesti suurim lastehaigla ja igal
aastal antakse abi ligikaudu 12000 lapsele.

Meie praegune eesmärk on koguda raha täisdigitaalse mobiilse
röntgenaparaadi ostmiseks, mis on suureks abiks sügavalt enneaegsete laste ravimisel.
Oleme tänulikud iga annetuse eest!