You are here

Lava taga

Mis toimub McDonald’s restorani köögis?

Kogu meie personal teeb kõik endast oleneva, et serveerida teile kvaliteettooteid, mis on ranges vastavuses meie hügieeni- ja toiduohutuseeskirjadega, mis täidavad ja enamasti ületavad kohalikke norme. Toiduohutus on meie restoranides olulisimal kohal ning iga päev teostatakse kõigi meie toodete esmaklassilise kvaliteedi tagamiseks mitmesuguseid protseduure.

 

Käte pesemine

Meie McDonald’s restoranides võtame kätepesu tõsiselt! Meie personal peseb käsi vähemalt kord iga 60 minuti jooksul, tööpositsiooni vahetumist ega vaheaegu arvesse võtmata. Käsi tuleb pesta kuni küünarnukkideni ettenähtud protseduuride kohaselt, kasutades muuhulgas antibaketiaalset seepi.

Õli kvaliteet

Õli kujutab endast päevalille- ja rapsiõli segu, mille kvaliteeti jälgitakse iga päev erivarustuse abil. Kord päevas mõõdetakse meie küpsetusõli kvaliteeti elektroonilise katseseadme abil, mis määrab kindlaks õlivahetuse vajaduse. Selline seade leidub kõigis meie restoranides ja kord nädalas kontrollitakse selle kalibreerimise õigsust. Pärast iga kasutuskorda puhastatakse tester sooja veega ning jäetakse puhtale ja desinfitseeritud pinnale kuivama.

Temperatuuri kontroll

Kõigi meie toodete esmaklassilise kvaliteedi tagamiseks peame tagama ettenähtud temperatuuri püsimise kogu tarneahela ulatuses. See ei kehti ainult ladustamise, vaid ka transpordi ja meie restoranide hoiuruumidesse viimise kohta. 

Kauba tarnimisel kontrollitakse auto ja selles olevate toodete temperatuuri. Külmutatud ja värskeid tooteid jälgitakse rangelt ja need ladustatakse esmajärjekorras. Lisaks sellele kontrollitakse kõigi meie toodete temperatuuri regulaarselt kaks korda päevas. Samuti peame oluliseks kõigi oma toodete ringlust. Kõik meie laovarud on organiseeritud FIFO-põhimõttel (esimesena saabunud kaubad lähevad samuti esimesena välja). See reegel kehtib kõigi meie hoiuruumide puhul, sealhulgas sügavkülmikud ja köögikülmikud. 

Ka toodete sildistamine on McDonald’s restoranides väga oluline. Kõik meie tooted sildistatakse ettenähtud korras meie tarnijate poolt. Lisaks sellele sildistatakse originaalpakendist väljavõetud toode uuesti, tagamaks ka selle sekundaarse säilivuse jälgitavuse.

Pidevad kontrollid

Vahetuse vanema kohustus on kontrollida mitu korda päevas kvaliteedistandarditest kinnipidamist. Kaks korda päevas kontrollitakse näiteks ka komponentide säilivusaega ning kogu meie sisseseade nagu grillide, rösterite ja külmikute temperatuuri. Seadmeid desinfitseeritakse pärast iga kasutuskorda ja nad pestakse igal õhtul hoolikalt puhtaks. Lisaks teostame kõigis oma restoranides regulaarselt toiduohutusauditeid, mis viiakse läbi nii firmasiseselt kui ka sõltumatute kontrollostjate visiitide näol, mis hõlmavad ammendavat 15-punktilist auditit toidu kvaliteedi, teeninduse kvaliteedi, puhtuse ja kliendisuhete hindamiseks. Meie restoranide külastamisega tegeleb 24 kontrollostjat aastas.

Köögiseadmete temperatuur

Toodete kvaliteedistandarditele vastavuse tagamiseks kontrollitakse iga päev seadmete puhtust ja programme, samuti eri tüüpi tainaste küpsetus- ja sisetemperatuuri. Kõiki köögiseadmeid puhastatakse ja desinfitseeritakse vähemalt kord nelja tunni jooksul.

Grillplaatide temperatuuri kontrollitakse igal hommikul ja alumist plaati kontrollitakse lausa kolm korda, kusjuures kõige ülemist plaati kontrollitakse eraldi. Pärast kõigi seadmete põhjalikku kontrolli katsetatakse maksimaalse toiduohutuse tagamiseks, kas lihatükid on saavutanud minimaalselt ohutu 69˚C temperatuuri.

Personali vormiriietus

Toiduainetega saastumise vältimiseks peab meie personal lähtuma hügieenieeskirjadest ja kandma pidevalt vormiriietust.

Nende eeskirjade järgimiseks on meie personal kohustatud täitma hügieenieeskirju. Köögis ei tohi kanda pika varrukaga särki. Peale selle kannavad kõik köögitöölised mütsi . Salatit valmistades tuleb pidevalt kanda ühekordseid kindaid, mis vahetatakse isegi korraks (näiteks külmikust mõne komponendi võtmiseks) tööpostilt lahkudes välja.

Lisaks sellele kantakse ühekordseid kindaid grilli juures toore liha käitlemisel. Ehted (käevõrud, sõrmused, kellad ja kõrvarõngad) on meie köögis rangelt keelatud.