You are here

Lähem pilk igale ametile

 

Restorani juhataja

Kohustused

Meie restoranid ei toimi nii sujuvalt juhuslikult, vaid tänu juhatajatele, kes juhivad ja kontrollivad restorani kõiki toiminguid. Lisaks keskmiselt 57 töötajast koosneva personali juhtimisele vastutab juhataja kasumlikkuse kontrollimise, restorani juhtimise optimeerimise, müügitöö, inimressursside ja meeskonna juhtimise eest. 

Profiil

•   juhiomadused

• iseseisev töötaja, kes naudib initsiatiivi võtmist

• hea organiseerimisvõime

•  enesekontroll, distsiplineeritus ja motiveeritus

 

Juhataja assistent

Kohustused

Juhataja assistendi põhiline ülesanne on restorani juhataja abistamine juhtimistöös ning restorani juhtimine juhataja äraolekul. Juhataja assistent peab olema kiire mõtlemis- ja otsustusvõimega ning loomulike juhiomadustega.

Juhataja assitendi vastutusalasse kuuluvad ka meeskonnatöö planeerimise, koolitamise ja töölevõtmise järelvalve. Samuti peavad nad tagama restoranides kõiki kvaliteedi- ja ohutuseeskirjade täitmise ning osalema aktiivselt töötulemuste ja müügiprognooside analüüsimisel.

Profiil

• juhiomadused

• loomulik kalduvus kollektiivi tööle innustada 

•  võime toimida dünaamilises ärikeskkonnas

• võime tegeleda korraga mitme ülesandega

• hea organiseerimisvõime

 

Vahetusevanem

Kohustused

Vahetusevanemad tagavad, et kõik oleks tema vahetuse ajal kontrolli all. Tüüpilised kohustused on kogu restoranitöö  kontrollimine alates külastajate tervitamisest kuni teeninduse kvaliteedi ja kiiruseni. Peale selle vastutab vahetusevanem seadmete nõuetekohase hooldamise, restorani inventari ja tarnitud toodete kvaliteedi eest.

Keskmiselt on McDonald’s vahetusevanema alluvuses 15 - 20 töötajat.

Profiil

• hea organiseerimisvõime

• mitmekülgsus ja paindlikkus nii juhtimise kui igapäevatöö tasemel

• loomulik kalduvus kollektiivi tööle innustada

• pühendumus ja kohusetunne

 

Mänedzer

Kohustused

Mänedzerid on võtmetöötajad, kes toetavad vahetusevanemat nii juhtimise kui igapäevatöö tasemel. Nad peavad tagama konkreetsete piirkondade nagu köök, McCafé või teenindusleti sujuva töö. Mänedzer kujutab endast vahetusevanema ja ülejäänud meeskonna vahelist lüli, kes peab tagama vahetuse jooksul kõigi hügieeni- ja ohutseeskirjade täitmise. 

Profiil

•  tähelepanelikkus detailide suhtes

• äärmine vastutustunne

• mitmekülgsus ja paindlikkus nii juhtimise kui igapäevatöö tasemel

• pühendumus ja kohusetunne

•  loomulik kalduvus kollektiivi tööle innustada

 

Hostess

Kohustused

Hostess tagab restorani tulnud külastajate heaolu. Ta tervitab külastajaid, aitab menüüst valida ja abistab muude olukordade lahendamisel, et külastaja jääks külastusega võimalikult rahule. Hostess tegeleb regulaarselt lastega ja organiseerib McDonald’s sünnipäevapidusid.

Profiil

• pühendumus ja kohusetunne

• hea suhtlemisoskus 

• naeratamine ja viisakus

• hea organiseerimisvõime ja dünaamiline lähenemine 

 

Meeskonnakoolitaja

Kohustused

McDonald’s meeskonnakoolitajad edastavad oma kogemust meeskonna uutele liikmetele, aidates neil omandada meie restoranide erinevates töökohtades vajaminevaid oskusi. Koolitaja vastutab ka koolitusprogrammide läbiviimise ja standardite nõuetekohase järgimise eest, keskendudes külastajate rahulolule.

Profiil

• pühendumus õpetamisele

• väga hea suhtlemisoskus

• mitmekülgsus ja paindlikkus nii juhtimise kui igapäevatöö tasemel

• pühendumus ja kohusetunne

• hea meeskonnatöö võime

 

Meeskonnaliige

Kohustused

Meeskonnaliikmete esmane kohustus on tagada külastajate rahulolu, täites meie restoranides erinevaid ülesandeid, mille hulka kuuluvad ettevalmistus, toidu valmistamine, koristamine ja müümine vastavalt McDonald’s standarditele.

Iga uus meeskonnaliige peab läbima teatud arvu päevi kestva sisseelamistsükli, mis hõlmab kõiki tööpiirkondi (köök, saal ja teeninduspiirkond). Meeskonnaliikmed on esindusisikud, sest nad puutuvad kõige rohkem külastajatega kokku. Meie meeskonna liige kujutab endast McDonald’s tööahela olulist komponenti, kes vastutab ka tellimuste vastuvõtmise ja täitmise ning raha vastuvõtmise eest  . 

Profiil

• pühendumus ja kohusetunne

• mitmekülgsus ja paindlikkus nii juhtimise kui igapäevatöö tasemel

• hea meeskonnatöö võime

•  tähelepanelikkus detailide suhtes 

• motiveeritus ja tõhusus